Hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. (Rom 12:19-20)

Det mesta av det fruktansvärda som händer i vår värld just nu är ingen slump. Det har inte bara råkat bli så. Orsaken till det mesta av mänskligt lidande är faktiskt det vi kallar synd. Människors ondska, egoism, korruption och lögner leder dagligen till oräkneliga tragedier, på det personliga, nationella och globala planet. Krig, förtryck och orättvisor är ju lätta att koppla till människors synd. Men ofta finns mänsklig synd med som en direkt orsak även när det handlar om hus som rasar vid jordbävningar, hungersnöd eller sjukdomsepidemier. Mänsklighetens verkliga och största problem sitter inte någon annanstans än i våra egna hjärtan. Mänskligheten är bevisligen kapabel till mycket ont, och många väljer gång på gång den vägen.

Han bryr sig – och därför är han arg

Detta gör Gud arg – riktigt arg. De flesta av oss har förmodligen negativa associationer till det här med vrede. Mänsklig ilska eller häftiga vredesutbrott är ofta destruktiva och en konsekvens av brist på kärlek, förståelse och omsorg. Guds vrede är inte sådan – den är ren. Den är inte en motsats till hans kärlek utan en del av den. Han bryr sig – och därför är han arg när han ser ondskan, egoismen, korruptionen och lögnerna som ligger bakom så mycket meningslöst lidande.

Gud ska en dag döma världen och mänskligheten. Han ska hämnas och straffa ondskan. Det kan faktiskt ge både hopp och tröst, inte minst till den som är svårt drabbad. Gud är inte likgiltig inför alla dessa tragedier. Det bubblar av vrede inom honom när han ser hur hans älskade människor far illa på så många och så vedervärdiga sätt. Och därför vill han döma all ondska. Men ännu hellre vill han något annat: att människor i stället ska upptäcka hur livet är tänkt att levas, omvända sig till honom och ta emot hans förlåtelse och kärlek i Jesus Kristus. Den kärleken är en kraft som kan förhindra mycket mänskligt lidande. Därför är vår uppgift att sprida den, även till våra fiender. Arga får vi absolut vara, men hämnden får vi lämna till Gud.

Foto: Aaron Burden, unsplash.com
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelDen dagen vill jag leva för evigt
Nästa artikelPreppad?