Den första poängen vi ska stanna upp för här är att sanning alltid är ett steg mot en djupare frihet. Så länge vi förnekar det som är sant, är oärliga eller lever efter lögner, då kommer vi vara ofria. Ärlighet och äkthet leder i stället alltid till en form av befrielse och det gäller på livets alla områden, även om ett erkännande utåt sett kan innebära att man åker fast. Det finns en inre befrielse i att leva i sanning och det är också en kontaktyta mot Gud. När vi är sanna mot oss själva och livet kan vi ana livets Gud. Att senare kunna erkänna Guds existens, sin egen synd och sitt behov av Jesus är på samma vis stora steg mot den djupaste friheten.

Den andra poängen har med Bibeln att göra. Jesus säger dessa ord till några judar som hade kommit till tro på honom. Men av samtalet förstår vi att allt inte stod rätt till. Det hela slutar med att de försöker stena Jesus. Märkligt! Nyckeln till att förstå både detta och versen ovan är det som Jesus upprepade gånger lyfter fram i samtalet. Han säger: Om ni förblir i mitt ord (v. 31), tar emot mitt ord (v. 37), hör mitt ord (v. 43), lyssnar till Guds ord (v. 47) och bevarar mitt ord (v. 51) – då är ni verkligen mina lärjungar (v. 31) och ska aldrig någonsin se döden (v. 51).

”Hela Bibeln är Guds ord och bara genom den sanning som vi lär känna där kan vi bli verkligt fria.”

Uppenbarligen gillade det här gänget Jesus och trodde att han var speciell – men de brydde sig inte om vad han verkligen hade att säga. Jesus markerar med all tydlighet att vårt förhållande till hans ord är helt avgörande och sätter alltså ett lika-med-tecken mellan det och sanningen. Jesus talade Guds eget sanna ord. Det han beskrev, förklarade och erbjuder i sin undervisning är sanningen. Hela Bibeln är Guds ord och bara genom den sanning som vi lär känna där kan vi bli verkligt fria. Guds ord är både tufft och härligt. Det både dömer och befriar oss. Genom det förstår vi vår synd och vårt behov av omvändelse, men också Guds kärlek, nåd och den räddning som han erbjuder. Därför är det helt avgörande att du och jag både lever av och håller fast vid Bibeln.

Den tredje poängen är att sanningen syftar på Jesus själv (se Joh 14:6). Allting utgår från honom och handlar om honom – han är kärnan i hela tillvaron. Sanningens utgångspunkt. Sanningen själv. Att bli kristen är att lära känna honom. Han kallar på oss för att han vill befria oss på djupet. Från död, synd, egoism, rädsla, oro och allt annat som binder oss. Bara Jesus kan göra oss verkligt fria!

Foto: Aaron Burden, unsplash.com
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelNär du inte håller med Bibeln
Nästa artikelDags för reflektion!