”Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden… Men de låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Han frigav den som de ville ha fri – mannen som var fängslad för upplopp och mord – men Jesus utlämnade han, så att de fick som de ville.” (Luk 23:22-25)

Jesus öde ligger i folkets händer. De släpper Barabbas fri, en man skyldig till både mord och upplopp. Varför har folket en sådan stor begäran om att få se Jesus dö? Vad har de emot honom som är så starkt att de låter en känd mördare gå fri? Jesus väckte många känslor hos människorna då han vandrade på jorden. Endast ett fåtal vågade följa honom och ge sitt allt för att få vandra tillsammans med honom. De andra kunde inte stå ut med hans existens.

Vi kan i dag inte förstå hur folket resonerade då de valde att korsfästa Jesus. Men finns det inte likheter kvar hos oss? Jesus väcker även i dag starka känslor och attityder hos folk runtom i världen. Att tro på honom är inte och kommer aldrig vara ”det rätta” i andras ögon. Det kan då många gånger verka smidigare att glömma och välja bort honom. Det kan ske på många sätt. Kanske då vi inte vågar erkänna honom inför våra vänner eller då någon i klassen frågar varför vi bär ett kors runt halsen. Väljer vi då att förneka den Gud vi vet är oskyldig eller ställer vi oss på Barabbas sida?

Jesus kärlek sviker oss aldrig. Han gav sitt liv för oss och förlåter oss vår synd varje dag.

Jesus är alltid närvarande. Hans kärlek sviker oss aldrig. Varför kan det då så många gånger vara svårt att älska honom tillbaka? Jesus som gav sitt liv för oss, som varje dag förlåter våra synder och har tålamod som ingen annan, varför kan vi inte älska honom som hans lärjungar gjorde? Jo för vi är människor. Vi är människor just som de som ville se Jesus korsfäst. Det kunde inte försvara varför de så gärna ville se honom död. Deras gamla människa tog överhand och det var för dem lättare att bli av med Jesus än att behöva tro på honom. Låt vår tro vara starkare än så!

Bön:
Käre Jesus, vi tror så gärna att vi är annorlunda idag än det folk som lät dig korsfästas. Hjälp oss att förstå att samma illvilja mot dig finns i våra hjärtan, därför behöver vi din kraft och ditt mod att stå emot de frestelser och val som utmanar vår tro på Dig. Endast du Gud kan få oss att tro, låt oss inte bli som de som valde att se dig dö. Hjälp oss att välja ett liv med dig, ett liv där du aldrig blir förnekad eller oskyldigt dömd. Herre, tack för att du har förlåtit de människor som ville dig ont för 2000 år sedan, precis som du idag förlåter oss för våra synder. Låt oss aldrig glömma vad du har gjort för oss, Amen.

Sång:

Jesus, min Herre, dig vill älska, du som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig.

Den nya sången, J. Blomqvist.