En förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. (1 Tim 1:16b)

Det är inte svårt att förstå varför Paulus är en av de stora förebilderna i den kristna tron. Vi får inspireras av hans iver och engagemang för missionen, hans förmåga att förstå och förklara trons innehåll, hans tydliga ledarskap och omsorg, och hans mod och skärpa när han står upp för det som är sant och rätt och gott – och inte minst av hans självuppoffring och beredskap att lida för Guds rike. Som kristna i dag tror jag att vi verkligen behöver ta rygg på Paulus och bli lite mer lika honom. I den här versen kallar han faktiskt sig själv för en förebild för alla kristna. Det är kanske lite väl kaxigt, kan man tycka!

Därför är det extra spännande att se i vilket sammanhang Paulus skriver detta. Han är faktiskt raka motsatsen till kaxig här – han är ödmjuk och tacksam! Hans poäng är inte alls att han är en förebild på det sättet som vi brukar använda ordet. Sammanhanget är detta: Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro … (v.15-16). 

Han är faktiskt raka motsatsen till kaxig

Paulus menar alltså att han är en förebild på det sättet att han är den störste av alla syndare, och att han på så sätt blir ett bevis på hur Jesus verkligen kan rädda alla! Han är inte en förebild i det att han är en syndare, men han är en bild som visar för oss på oändligt stora Guds barmhärtighet, frälsning och tålamod är! På så vis blir det som hänt honom en förebild för vad Jesus vill och kan göra med alla – även med dem som känner sig som de största syndarna!

Det är väldigt starkt och ödmjukt att skriva att Jesus har fått visa hela sitt tålamod mot mig. Paulus är så tacksam! Han vet att det är helt oförtjänt att han får vara en kristen. Han vet att allt beror på Jesus och Guds barmhärtighet!

Och i just detta är han verkligen en förebild för oss. Detta är det viktigaste området där vi behöver bli som Paulus. Han har en djup insikt om sin egen synd och sitt stora behov av frälsning – och han litar på och jublar i tacksamhet över Guds godhet och räddning i Jesus Kristus!

Foto: Aaron Burden, unsplash.com
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelApostel – på uppdrag av Gud
Nästa artikelLär av Paulus – lev som Paulus