Bibeln är tydlig med att jorden kommer att gå under. Jesus talar till sina lärjungar om de lidanden som de och resten av världen kommer uppleva innan han kommer tillbaka.

Det utlystes en tävling. Den som bäst kunde måla en tavla föreställande ”frid” skulle vinna. Många konstnärer sände in sina bidrag till tävlingen. När vinnaren korades var det många som först blev förvånade. Tavlan föreställde ett stormigt hav vid sidan av en klippa. Vad hade det med frid att göra? Först när man tittade närmare blev det tydligt. På en av klippornas sidor hade konstnären målat ett litet fågelbo. Tryggt placerat i skydd av klippväggen var fågelboet säkert. Och under fågelmammans vingar låg några nykläckta fågelungar. I skydd av klippväggen, under fågelmammans vingar, hade de trots stormen utanför funnit frid. 

Är världen på väg att gå under? Har du tappat kontrollen, Gud?

I dag är det lätt att bli oroad när man ser på nyheterna – det är krig i Ukraina, det finns forskare som varnar för klimatkollaps, det är svält eller politisk oro i många länder. Och därför kanske vi frågar Gud: Är världen på väg att gå under? Har du tappat kontrollen, Gud? Skulle du inte skapa frid och fred på jorden? I bästa fall gör oron att vi söker svar i Bibeln. Vad hittar vi då? 

Ja, vår värld kommer att gå under

På ett område bekräftar Jesus vår oro – det är verkligen så att jorden kommer att gå under! Den är inte evig. Den skapades vid en specifik tidpunkt, och den kommer att gå under vid en särskild tidpunkt. Detta skiljer kristen tro från exempelvis hinduismen, som tänker sig ett evigt kretslopp där allting dör och skapas på nytt igen, utan slut. Men Bibeln lär oss att jorden skapades en gång, och att den bara kommer gå under en enda gång. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, säger Jesus. Hur gott livet på jorden än kan vara, så kan det inte vara grunden för vår bestående frid. Allt som finns på jorden kommer att brytas ner. Endast Jesus och hans Ord håller att lita på, ur ett evighetsperspektiv. 

Nej, Gud har fortfarande kontrollen 

Samtidigt korrigerar Jesus vår oro. Det är inte upp till oss att bestämma när världens slut kommer. Människor kan inte framtvinga världens slut i strid mot Guds vilja. Det är han som bestämmer när tiden är inne. Vi kan jämföra med Jesus liv. Han visste att han skulle dö på korset. Men när människor i förtid försökte ta livet av honom var detta omöjligt. Han hade hela tiden kontroll över det som hände. Så är det också med världshistorien. Människors ondska eller dårskap kan inte framtvinga världens slut i förtid – varken genom krig eller genom klimatkatastrofer. Jesus är historiens herre och han kommer att leda historien mot sitt slutmål.

Låt oss därför rikta vår tillit mot Gud, som håller hela världen i sin hand.

För Jesus kan det knappast vara en överraskning att förhållandena på jorden periodvis blir sämre. Han har själv sagt det i förväg. Och varnat sina lärjungar: Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.  Lägg märke till att detta inte är tecken på världens slut, utan något vi kan förvänta oss att vi människor till och från drabbas av under vår tid på jorden. Förväntar man sig att tillvaron på jorden ska bli ett lyckorike, blir man besviken! 

Därför kan det vara värt att ha is i magen – krig och naturkatastrofer är något man kan förvänta sig fram till Jesus återkomst. Genom historien har många kristna försökt räkna ut tidpunkten för Jesus återkomst. Alla har misslyckats. Det går helt enkelt inte att veta. Jesus själv säger (märkligt nog) att inte ens han själv vet. Hur mycket mindre skulle då hans lärjungar kunna veta? 

Samtidigt är det lätt att förstå hur man kunnat tänka så. De kristna som tvingades leva under Hitlers nazistvälde eller Stalins kommunistvälde kan ju lätt ha tänkt:”Värre än såhär blir det inte. Detta är slutet.” Men det var det inte. Diktaturerna krossades och freden återvände. Även det som skapar oro i dag kanske är borta om några år – allt detta ligger i Guds händer. Han kommer inte att låta jorden gå under innan hans tid är inne. Men oavsett om det sker snart eller om det dröjer, måste vi vara beredda. Det kan ske snart! Låt oss därför rikta vår tillit mot Gud, som håller hela världen i sin hand. Han är vår djupaste trygghet. Hos honom får vi vara som fågelungar under fågelmammans vingar, i ett bo som ligger tryggt i skydd på en säker klippa – mitt i ett stormande hav.  

Jo, Guds fredsrike kommer 

Vissa teologer har menat att ett jordiskt fredsrike kommer att uppstå innan Jesus återvänder för att ”döma levande och döda”. De menar att förhållandena på jorden steg för steg blir bättre som en förberedelse för hans ankomst. Det är en missuppfattning – tvärtom lär oss Bibeln, exempelvis i Uppenbarelseboken, att förhållandena på jorden blir sämre i den sista tiden. Människans ondska tilltar trots Guds allt tydligare varningar. 

Att jorden går under är egentligen inte dåliga nyheter. Tvärtom – detta är grunden för det kristna hoppet. Människans ondska får inte sista ordet – det är Guds godhet som vinner till slut. Vår värld kommer att gå under när Jesus återvänder och inte tidigare än så. Han som dog för våra synder och uppstod för att ge oss liv återvänder till jorden. Först då ska jord och himmel gå under, samtidigt som de ska nyskapas och Guds eviga fredsrike, himmelriket, ska upprättas. Att godheten till slut vinner är ju vårt hopp! Redan nu får vi en försmak – när vi möter Jesus i hans Ord, eller i nattvarden, får vi ta emot den frid som en gång ska komma helt och fullt. 

Jesus har mer att säga om tidens slut. När han återvänder, och jorden går under, så kommer alla de döda att uppstå. Och de som har dött i tron kommer att uppstå till evigt liv. Det blir många härliga återseenden! Då ska Guds frid råda, och krig, naturkatastrofer, svält och annat elände ska vara borta. Guds fredsrike ska till slut bli synligt och bredas ut över den nyskapade jorden. 

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. 

 

Bön

Herre, Jesus, håll mig redo
till ditt möte varje stund.
Sen må jord och himmel falla;
fast består min sällhets grund.
Amen.