För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jesaja 57:15

Jag tycker det är riktigt tråkigt att handla mat. Jag har flera gånger gått in i affären för att handla en grej. När jag kommer ut håller jag i två matkassar och inser suckande att jag glömt det enda och viktigaste som jag egentligen skulle ha. På samma sätt kan det vara med Guds kärlek. Guds kärlek för dig och mig är kärnan i hela evangeliet och ändå kan vi lätt glömma bort den.

Genom denna vers får vi påminnas om att Gud inte bara står passiv bredvid oss. Vi kan vara förkrossade över livets omständigheter. Lidande och sorg kan sluka och omringa oss. Synden i världen och i oss själva kan få oss att tappa modet och känna skam. Till dig som upplever något av detta säger Gud: ”Jag är hos dig”.

Det finns ingen synd som kan hindra Gud från att älska dig.

Gud glömmer oss aldrig. Han vill flytta in i våra hjärtan och fylla oss med nytt liv och nytt mod. Gud bor i det höga och heliga, ja, men också i dig. Oavsett om du känner skam, sorg eller ingenting alls, så vill Gud vara hos dig och med dig. Det finns ingen synd som kan hindra Gud från att älska dig. I ett annat kapitel i Jesaja står det: Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Gud ser oss brustna människor och kommer inte för att lägga tyngd på oss, utan för att lyfta upp oss och rädda oss.

Om vi har glömt bort Guds kärlek kan vi ändå vara säkra på att han inte har glömt bort oss. En predikant som hette Rosenius skrev: ”…en kristen går ofta så länge i detta tunga mörker, att han tror att Gud övergivit honom. Men mitt under detta är han det käraste Guds barn. Han är iklädd Kristi rättfärdighet, och både Gud och änglarna ler mot honom. Men tro inte att han märker det! Då är det nödvändigt att ha detta inpräntat i vårt hjärta: Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud.”

Detta gäller dig! Gud bor i dig och mig. Vi kanske inte ser det – det kanske är fördolt – men vi får lita på att han som själv är kärlek har valt att ta sin boning i oss, därför att han älskar oss.

Sång: Din trofasta kärlek – SvPs 704, DNS 24

Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar
Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut
Den är ny varje morgon
Ny varje morgon
Stor är din trofasthet min Gud
Stor är din trofasthet

Bön: Himmelske Fader, jag tackar dig för att du vill fylla mig med kärlek och kraft. Tack för att du inte endast bor i det höga och heliga, utan också i mig. Tack för att jag får komma med allt jag bär på till dig. Amen.

Foto: FreeImages.com/Sias van Schalkwyk
DELA
Föregående artikelSoppåsen och T-shirten
Nästa artikelMed Gud bakom ratten