Luk 7:13

När Herren såg henne, förbarmade han sig över henne och sade till henne: ”Gråt inte.”

Matt 20:34

Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

Mark 6:34

När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Gud förhåller sig inte känslokall eller passiv till vårt lidande. Vår Gud är en Gud som bryr sig.

Har du lagt märkte till att det står att Jesus från och till “grips av innerligt medlidande” för någon han möter? En gång greps Jesus av innerligt medlidande för änkan i Nain som hade mist sin enda son (Lukasevangeliet 7:13). En annan gång greps han av medlidande för två blinda (Matteusevangeliet 20:34). Han greps också av innerligt medlidande för en stor folkmängd som var på villovägar, ”som får utan herde” (Markusevangeliet 6:34).

I flera berättelser står det att Jesus grips av innerligt medlidande för olika människor. Det är spännande att läsa om vad detta medlidande leder till. Jesus handlar utifrån sitt medlidande, efter de behov han önskar att möta. Han uppväcker änkan i Nains son från de döda. Han öppnar ögonen på de två blinda, så att de kan se. Och han undervisar folkmassorna som är på villovägar, de som saknar en herde.

Medlidandet är så innerligt att det ”rör runt i Jesus inälvor”. Så äkta, uppriktigt och innerligt är Jesus medlidande.

Det är två saker jag tycker är särskilt intressanta med ordet som blir översatt till “innerligt medlidande”. Det grekiska verbet, splanchnizomai, hänger faktiskt samman med ordet för inälvor, splanchnon. Medlidandet är så innerligt att det ”rör runt i Jesus inälvor”. Så äkta, uppriktigt och innerligt är Jesus medlidande.

En annan sak värd att lägga märke till är att “innerligt medlidande” i Bibeln bara används om Jesus och hans känslor. Det stämmer att ordet förekommer i några liknelser, men här ser det också ut att beskriva den person i liknelsen som symboliserar Gud (Matteusevangeliet 18:27; Lukasevangeliet 15:20). Det står inte om några andra människor, att de har ett sådant innerligt medlidande.

För mig säger detta något om hur god och kärleksfull Jesus är. Han har ett innerligt medlidande i möte med människor, som vi själva inte kan åstadkomma. Därför blir ordet endast använt för att beskriva Jesus – han är den som verkligen har omsorg för oss, och som gav sig själv för oss.

Foto: Zoe, Unsplash
Joachim Hodne
Trondheim, Norge
DELA
Föregående artikelMission i ett annat land
Nästa artikelUtmaningar i att dela tron