Böneexperimentet

Vill du be mer men vet inte hur du ska komma igång? Längtar du efter inspiration till nya uttryckssätt?

Då är Böneexperimentet – upptäck, utforska och upplev bönen, skriven av Miranda Threlfall-Holmes, en bok för dig! Boken ger dig många olika förslag på hur du kan utveckla ditt böneliv, till exempel genom att göra en tacksamhetsburk, meditera över bönerna i Herrens bön, trä ett eget bönearmband, bygga en bönekoja eller göra din vanliga promenad till en bönevandring. Varje experiment inleds med en introduktion som förklarar varför och hur bönemetoden har använts i den kristna traditionen. Därefter följer enkla och tydliga instruktioner till själva experimentet. Sist i varje kapitel finns plats att anteckna egna tankar och reflektioner. Böneexperimentet är en praktisk bok som kan hjälpa dig att göra bönen till något väldigt konkret i ditt liv, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.