När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN hans Gud som hans far Davids hjärta hade varit. (1 Kung. 11:4)

Har du funderat över hur stor bärkraft din tro har eller hur mycket motstånd som ska till innan du vänder dig bort från Gud? Salomos relationer till alla kvinnor (flera hundra hustrur och bihustrur) påverkade hans relation med Gud så negativt att han började följa andra gudar i stället. Det är förståeligt att vi påverkas av vår omgivning, men måste det gå så långt?

En definition av bärkraft är ”förmågan att bära last utan att brott uppstår”. Tror du på Gud även om allt i livet inte är perfekt? Även om du drabbas av hjärtesorg, fattigdom eller sjukdom? Stannar du kvar i kyrkan även om din bästa vän lämnar? Vågar du prata med människor som argumenterar emot Gud? En bärkraftig tro är en tro som inte går sönder när lasten i livet blir tung.

Tror du på Gud även om allt i livet inte är perfekt? 

För att få en mer bärkraftig tro kan du tillsammans med Gud fundera över några frågor:

– Hur är din gudsbild? Ser du Gud som någon dömande och arg som inte vill dig allt gott? Tror du att Gud tycker att du inte ber tillräckligt, är tillräckligt snäll eller tillräckligt tålmodig? Då är det inte konstigt om du till sist inte orkar ha den relationen mer. I Bibeln kan du hitta den befriande sanningen om vem Gud är och vilka tankar han har om dig.

– Har du en församling där du kan vara dig själv?

– Pratar du med någon i vardagen om tron? Som vänner, familj, bönegrupp, en präst eller någon annan som också är kristen? Kan du vara ärlig inför dem?

– Tar du tid med Gud oavsett om livet är svårt eller enkelt?

Lägg märke till att frågorna inte handlar om prestationer utan relationer. Salomos relationer ledde honom bort från Gud. Du behöver nära gemenskap med dina kristna syskon, inte bara för att det är kul eller känns bra, utan för att det stärker relationen med Gud och hjälper dig att bli kvar i tron. Det ger en bärkraftig tro som håller genom alla förändringar och motgångar i livet.

Bön

Gud, hjälp mig att stanna hos dig oavsett vad som händer i livet. Amen.

 

O giv oss, Herre, av den tro  SvPs. nr 253 Text: I. Granqvist Musik: B. Waldis

O giv oss, Herre, av den tro som sorgerna betvingar,
Som lyfter oss till ljus och ro på starka örnevingar,
Som talar mäktigt till envar och bär oss under färden,
Som härlig tröst i tvivlen har och övervinner världen.