Ett liv i beundran av Gud

Den vise kung Salomo satte ihop 3000 ordspråk och 1005 sånger (1 Kung 4:32). Enligt judisk tradition skrev han Höga Visan i sin ungdom, Predikaren på sin ålderdom, och delar av Ordspråksboken i medelåldern.

Genom historien har det bildats olika typer och stilar inom litteraturen. Troligen fanns det något som man kan kalla för vishetslitteratur på Salomos tid. Det hörde till spelets regler att Visheten dök upp som en kvinnlig person. På hebreiska ”Hråkmaa” och grekiska ”Sofia”. Salomo använder detta litterära grepp. Men en röst utifrån går in i den berättarstilen och tar över. När Visheten säger något, är det egentligen rösten utifrån som talar. Läs Ords 1:20–33. Den Helige Ande har inspirerat Salomo & Co så att Ordspråksboken har blivit precis sådan som Gud vill. Rösten talar som en pappa till sin son. Men egentligen var det nog en lärares tilltal till sin elev. Därför är det lika givande för tjejer att lyssna till denna röst.

En fråga om relation

Den bibelläsare som lyssnar till rösten, hör ett jag som talar till ett du. Den som säger något tillbaka till rösten, blir dragen in i en jag-du-relation. Rösten i Ordspråksboken är samma röst som hörs i hela Bibeln. När man lyssnar mycket blir den så välbekant att man kan skilja den från alla andra röster. En afrikansk bön lyder:” Det finns tusentals röster och andar i denna värld, men vi vill bara höra din röst och bara öppna oss för din Ande.”

Vad gjorde Jesus innan han kom till jorden?

Han levde innan han blev ett foster i Marias livmoder. Läs noga Ords 8:22–36. ”Herren ägde mig” (v 22). Det hebreiska ordet betyder hysa, förvärva, tillverka. ”Innan djupen blev till föddes jag” (v 24). Jesus Kristus är född av Fadern före all tid, född och icke skapad. (Nicenska trosbekännelsen) När jag läser Ords 8 kan jag inte låta bli att tänka på katten Findus som snor runt alldeles förtjust över gubben Pettsons aktivitet. ”Då var jag verksam vid hans sida.” (v 30) Sonen är Faderns medskapare. Om att Jesus fanns innan världen skapades står det mera i Mika 5:2, Joh 1:1–18, 1 Joh 1:1–2 och Kol 1:15–20.

Han, som är universums härskare, ägde allt utom en mamma. Men det han inte hade, skaffade hans sig. Så blev Maria Guds mamma.

Jesus förstår dig

”Själv har jag varit … min mors ende son.” (4:3) Att vara barn betyder ofta att man antingen är oförstådd eller missförstådd. Av Jesus är du förstådd. Han växte till i ålder och vishet. (4:4) Jesus vet hur det är att vara tonåring och försöka bli medveten om vem man verkligen är och vad man har för livsuppgift. Han kan verkligen förstå dig.

Nyckeln

”Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.” (9:11)

Här finner jag nyckeln som öppnar hela Ordspråksboken. Alla ordspråken är praktiska, jordiska, vardagliga konsekvenser av relationen till rösten.

Ett liv i beundran av Gud leder till de följder som ordspråken beskriver.

Dåre eller Vis

En äkta relation till den Gud som lever visar sig i att en människa tror med huvud, hjärta och hand. Det betyder kunskap om Gud, hans verksamhet och hans vilja. Att lita på honom och ha ett personligt vänskapsförhållande. Dessutom får detta konsekvenser i livsstil, beteende och relationer till andra människor.

En dag kommer du att kallas för dåre eller vis. Vilka röster du lyssnar till och vilka val du gör kommer att göra dig till dåre eller vis.

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelNär det hettar till…
Nästa artikelGud hör min bön