Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. (Fil 4:12-13)

Orden är skrivna av Paulus i ett brev till församlingen i Filippi under hans tid som fängslad. Genom texten kan vi förstå att Paulus liv inneburit många tuffa prövningar. Kanske var fängelseperioden en av de allra svåraste prövningarna han mötte, men trots att han har det svårt visar Paulus att han fortfarande står stark. Paulus har upptäckt att det inte är omständigheterna som är avgörande, utan kraften han får från Herren Jesus.

Jag tror att det i Paulus erfarenhet finns en oerhört viktig insikt. Vi stöter alla på stunder när livet av olika anledningar känns tufft. Att då veta att Gud är med oss precis lika mycket genom svåra stunder som när livet är lätt, ger en stor tröst. Jesus kraft till oss är inte beroende av våra omständigheter eftersom Gud är mycket större än så.

Gud är som det där lugnet som finns mitt i stormen.

När livet känns tungt eller när det känns som att allt går emot oss, är Gud som det där lugnet som finns mitt i stormen. Det innebär att mitt i allt det som tynger oss och känns jobbigt är Gud ändå med oss. Han finns alltid tillgänglig för oss och när vi väljer att umgås med honom fyller hans Ande oss med frid och ny styrka. Vi kan umgås med Gud på många olika sätt, ensamma eller tillsammans med andra. Vi kan till exempel sjunga med i en lovsång, be, läsa Bibeln, lyssna på en kristen podcast eller delta i en gudstjänst.

Gud har aldrig lovat oss ett smärtfritt liv men han har lovat att alltid vara med oss (läs gärna 5 Mos 31:8). Han vill ge oss ny kraft och hjälpa oss att bära det som tynger. Genom Gud får vi vara starka. 

Bön

Tack, Gud, för att du alltid är med oss, oavsett om vi är glada eller ledsna. Tack för att du ger oss ny kraft och frid mitt i det som känns svårt. Amen.

 

My lighthouse Gareth Gilkeson, Chris Llewellyn

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea