Mitt i alla olika strömningar i världen idag kan det vara svårt att sålla mellan vad som är sunt och osunt kopplat till andlighet. I denna artikel berättar Daniel Ringdahl om hur han förhåller sig till ockultism och vad han vill undvika i mötet med detta. 

”When we all fall asleep, where do we go?” Titeln på artisten Billie Eilish’s debutalbum är ett exempel på en urgammal mänsklig fascination för det okända. Kulturen har utforskat det övernaturliga i århundraden. Ta vampyrserierna under 2000-talet som exempel eller skräckromantiken på 1800-talet. Även i Bibeln finns det exempel på människor som, trots att det förbjuds, söker kontakt med andar (exempelvis 1 Sam 28). Hur kan jag som kristen 2020 tänka om allt detta?

Ett ökande intresse

Också som religiöst fenomen ökar det ockulta. Den amerikanska tidskriften The Atlantic tittade närmare på hur människor utövar olika former av ockultism som religiös tro i slutet av 2019¹. ”Wicca” och ”Hedendom” är de vanligaste formerna med ca 0,4 % av USAs befolkning som utövare år 2014.

Hur ska jag förhålla mig?

När jag var tonåring kunde jag visserligen se en del skräckfilmer och tycka att de var spännande, men jag minns hur rädd jag blev när någon pratade om onda andar. När jag var tjugo läste jag en bok om musik och ockultism som gjorde mig illa berörd. Idag är min inställning kluven. Å ena sidan lär oss Bibeln att det finns en andlig verklighet och att djävulen vill förstöra allt gott. Människor blir besatta av den onde, och Bibeln varnar oss starkt för att söka kontakt med andra andar än den treenige Guden. Därför ska vi aldrig leka ”anden i glaset” eller liknande. Å andra sidan lär oss Bibeln att Jesus har besegrat de onda makterna och att vi inte har någonting att vara rädda för. Med åren har jag lärt mig att lita mer och mer på detta och därför blir jag inte längre rädd när onda andar förs på tal.

Utforska men inte utöva

Det finns en skillnad mellan att utforska och utöva. Jag vill lära mig om hur människor tänker och uttrycker sig, och för att lära mig sådant måste jag ta del av kulturen. Samtidigt vet jag att vad jag tar del av påverkar mig och det gör mig vaksam, särskilt när det gäller musik.

Jag vill inte ha med horoskop, tarotkort eller liknande att göra. Det är möjligt att de kan stämma men det finns inget skäl för mig att söka svar där.

Jag är försiktig när det kommer till yoga och dylikt. Jag skulle kunna ta del av andningstekniker eller rörelsemönster så länge jag märker att det hjälper mig fysiskt, men när yogan närmar sig det religiösa eller ett tankesätt drar jag en gräns. Jag vill inte ha med horoskop, tarotkort eller liknande att göra. Det är möjligt att de kan stämma men det finns inget skäl för mig att söka svar där. Men även utforskandet har gränser. Jag klarar inte av musikgrupper som är öppet sataniska och vill inte lyssna på musiken ens i studiesyfte. 

Vem ska jag gå till?

Djupast sett handlar frågan om var jag söker mina svar. Bibeln varnar oss för att söka de onda andarna. Häxkonster och spådomar fördöms i Bibeln. Gud förbjuder givetvis inte sådant för att han vill undanhålla oss kunskap, utan för att praktikerna innebär att vi ger vårt hjärta till någon annan än Gud – och dessutom till någon som bara vill oss ont.

Den moderna hedniska religionen hyllar naturen och människans enhet med det skapade, men den avslöjar samtidigt ett av grundproblemen i den mänskliga religiositeten: De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen (Rom 1:25; se även t.ex. Jes 44:9-23).

Från andar till Anden

Det ockulta har så många olika ansikten att det är omöjligt att beskriva ockultism i en enda mening. Ju närmare ett ockult fenomen kommer att öppet söka kontakt med den andliga verkligheten, desto längre bort håller jag mig. Genom Bibeln har jag lärt känna Gud som en alltigenom mäktig, god och kärleksfull varelse. Jag har till och med fått lära känna Gud i Jesus Kristus och fått se hur Guds godhet har drivit honom till ett kors.

Från det skapade till Skaparen

Vi lever i en värld där synligt och osynligt, fysiskt och andligt, finns samtidigt – men det finns bara en andemakt som är god och kärleksfull. Att vända oss till det skapade – vare sig det är andar eller det materiella – för att söka svar på våra livsfrågor kommer att leda oss fel, binda oss och dra oss bort från Gud. I stället får vi vända oss till Gud som kan befria, beskydda och bevara oss.

1. Emily Buder och Iqbal Ahmed, (2019). ”The Many Faces of the Occult”, The Atlantic. https://www.theatlantic.com/video/index/604084/pagans/