Genom berättelser om personer i Bibeln ser vi att Gud väljer vanliga människor som du och jag för att förändra saker på jorden. Men vad innebär det rent konkret? Hur kan vi göra Guds vilja i Sverige idag?

Målet med den kristna tron är aldrig att häftiga saker ska hända i ens liv. Därför är framgång inte ett bevis på att en människa lever nära Gud, men det vore samtidigt konstigt om vi trodde att det inte gjorde någon som helst skillnad att leva med Gud. I alla personporträtt i detta nummer kan man läsa om hur människor som var precis lika vanliga som du och jag (nästan ännu vanligare) fått bli använda av Gud på otroliga sätt. Många av dem kände sig otillräckliga, men de var redo att följa när Gud kallade. De litade på att han skulle leda dem. Hur kan vi då göra för att följa Gud när han kallar på oss? Här kommer några lärdomar vi kan dra från de som gått före oss i tro.

Gud i vardagen

David var varje dag ute i naturen och vallade fåren. Han fick mycket tid i ödemarken, och använde den för att prata med Gud. På så sätt fick de en nära relation, och David lärde sig höra Guds röst på ett tydligt sätt. Genom att vara aktiv i en församling, läsa Bibeln och be, kan vi precis som David lära känna Guds röst. Precis som ett träd behöver vatten för att växa behöver vi människor näring från Gud. Att gå nära Jesus i vardagen hjälper oss att förstå vad hans vilja är. Då är vi också förberedda när vi möter utmaningar i livet, eller när Gud kallar oss till att göra något konkret för människor vi möter. 

Otillräckligt tjänande

Men även om Gud kallar oss tydligt att tjäna människor vi möter, berätta för andra om honom eller på annat sätt göra hans vilja, kan det kännas som att man är otillräcklig.
På sätt och vis är det också så. Människorna vi läst om i detta numret var också osäkra. De hade sina fel och brister och förstod att de inte skulle klara av den utmaning de stod inför av egen kraft. Men Gud ville använda dem, och på samma sätt vill han använda dig! För när Gud verkar i våra liv är det han som får saker att hända, inte vi. Detta innebär också att vi kan känna att det inte händer något, trots att vi lägger ner hela vårt hjärta i det vi gör. Då får vi lov att fästa våra ögon på Gud och tänka att vi tjänar honom framförallt, och att han gör saker genom oss, på sätt som vi kanske inte märker.

Han som aldrig bryter ett löfte har lovat att aldrig överge oss.

Gud håller

När vi umgås med Gud och låter honom använda oss säger Bibeln att det kommer göra skillnad. Ändå kan det kännas svårt att följa Gud när vi möter motgångar. Elia var uppgiven och slutkörd, och Jakob brottades bokstavligen med Gud. Och ibland kan det kännas som att man brottas med sin tro, eller med Gud själv. Men när vi då, kanske uppgivna och slutkörda, faller ihop så fångar han oss i sina starka armar. Han som aldrig bryter ett löfte har lovat att aldrig överge oss. När vi vandrar den väg Gud kallar oss till kan vi lita på att han leder rätt, oavsett hur svårt det känns.

Jesus själv är målet

När Stefanus dog som martyr var det inte för att han var en modig och självuppoffrande hjälte, utan för att han var så gripen av Jesus kärlek att han hellre gick i graven än att hålla tyst om vad hans hjärta var fyllt av. Hans mål var inte att dö för att själv bli ihågkommen och hyllad. Hans mod kom från att han var buren av den kärlek som kommer från Jesus död på korset. Målet med vår relation till Jesus är inte att under ska ske kring oss, utan att vi får lära känna honom som älskar oss och dött för oss. Men när vi gör detta, kan vi lita på att han leder oss på vägar vi aldrig kunnat vandra på egen hand och använder dig och mig som redskap i sitt rike.