Det finns många troende muslimer i Sverige. Det är spännande att prata om tro tillsammans, och utforska vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt.

Jag satt på ett ungdomsläger och predikanten berättade om vad som skedde på missionsfältet. Jag minns hur tårarna rann och hur Gud la mission och andras frälsning på mitt hjärta. Några år senare bor jag i ett kristet kollektiv i Lund och en kväll ber vi för en vän som hamnat i fängelse i Syrien. Hon var missionär där. Under bönen kommer den där inre maningen som jag lärt känna som Andens röst: ”Nu är det din tur att åka.” Så började resan som ledde till att jag senare hamnade som missionär bland muslimer i Syrien och Jordanien. Den resan satte igång en process för mig att lära mig mer om islam i relation till kristen tro. Flera frågor blev brännande för mig: Varför var det viktigt att berätta för muslimer om Jesus och den kristna tron? Vilka är likheterna och vilka är de viktigaste skillnaderna mellan islam och kristen tro? Jag tänkte att vi nu skulle stanna inför de här stora frågorna.

Risken med att missionera

När vi berättade om vår kristna tro i Syrien innebar det viss risk. Jag och mitt team blev satta i syriskt häkte för att vi berättat om Jesus, och då behöver man ha funderat över om det är värt att utsätta sig själv och andra för fara. Den kristna trons svar är JA. Jesus är den som öppnar vägen till Guds rike, gemenskap med Gud och det eviga livet. Enligt Jesus finns det inget viktigare i livet: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sa Jesus. Därför är det värt uppoffringen och risken det kan innebära att berätta för muslimer om kristen tro. Jesus död och uppståndelse är avgörande för det eviga livet.

Det hänger på honom som hänger på korset.

Likheter och skillnader

Ofta börjar samtalet med muslimer med att de försöker berätta för mig att vi tror på samma Gud och att de också tror på Jesus. Det är sant och ändå inte. Det kan vara svårt att komma vidare i samtalet från den punkten. Jag tycker att vi ofta gör rätt i att först se på det vi delar. Det är tillmötesgående och kan lägga en fin grund för samtalet. Det är ju ganska mycket vi delar: Vi tror båda på en Gud, Abrahams Gud, att Gud har skapat oss och världen och att Gud talar. Vi är överens om att det finns något som kallas synd och ondska som vi ska hålla oss borta ifrån. De säger ju till och med att de tror på Jesus. Men här tänker jag att det är viktigt att vi visar att vi tänker väldigt olika om vem Jesus är och vad hans roll innebär.

Jesus och himlen

För en troende muslim är Jesus en profet i raden av profeter där Muhammed är den siste och störste profeten. Men för oss är han Frälsaren – sann Gud och sann människa. Det är en viktig skillnad. För en troende muslim dog inte Jesus på korset – det såg bara ut som det. För oss är både Jesus död på korset och hans uppståndelse avgörande. På korset dör Jesus vår död för att ge oss sitt eviga liv och på korset förlåter Gud våra synder. Korset visar också den kanske största skillnaden mellan de båda religionerna. I islam så går vägen till himlen genom att vi gör det rätta (halal) och undviker det onda (haram). Som muslim kan man aldrig säkert veta hur det går för mig. Gör jag tillräckligt mycket gott för att förtjäna himlen? Kristen tro erbjuder en annan väg till räddning och evigt liv – Guds gärning på korset genom Jesus och inte våra gärningar. Det är en livsviktig skillnad. Jag behöver därför inte leva mitt liv i osäkerhet på om jag kommer till himlen eller inte, för det hänger inte på mig – det hänger på honom som hänger på korset.

Ta chansen till samtal

Genom att hålla med om det vi är överens om i våra religioner kan vi också snabbt komma till de avgörande skillnaderna – hur vi kommer till den Gud vi tror finns. Det är fantastiskt kul att prata med muslimer om kristen tro och min erfarenhet är att vi genom det kan få upp ögonen för det unika och vackra i vår egen tro! Tänk, vi tror på en Gud som älskar hela vägen in i döden på ett kors. Vilken vacker galenskap!

Foto: Linkedin Sales Solutions, Unsplash
Peter Kogler
Knislinge
DELA
Föregående artikelFinns det någon annan som Jesus?
Nästa artikelMed Guds hjälp