Hanna – i närkamp med Gud

Profeten Samuels mor är en av Bibelns många kvinnor som bokstavligt talat får vara med och bära Guds frälsningshistoria framåt. Trots motgångar och sorg hörde Gud Hannas bön och använde henne i sin räddningsplan.

Hanna var gift men kunde inte få barn, vilket var en fullständig katastrof och en stor personlig skam och sorg för en kvinna på den här tiden. Detta var Hannas tunga börda. Hennes man Elkana hade dessutom tagit sig ytterligare en hustru – Peninna – som födde flera söner och döttrar åt honom. Hon beskrivs som en rival, och vi förstår att Hanna inte hade det lätt. Peninna var aldrig sen att trycka just på Hannas ömma punkt, och håna henne för att hon inte fått något barn. Varje år när familjen gick till Herrens tempel i Shilo för att offra och tillbe Gud tillsammans fick Hanna utstå samma mobbning. Det var nog inte särskilt roligt för henne att gå dit.

Faktaruta

Årtal: Ca 1100 f.Kr.
Hemort: Ramatajim-Sofim, by cirka 4 mil norr om Jerusalem.
Bibelställe: 1 Samuelsboken 1:1-2:21.
Citat: Jag utgöt min själ för Herren (1 Sam 1:15).
Fun fact: Hanna bad så ivrigt, så länge och så innerligt att prästen Eli trodde hon var berusad.

Avstånd eller närhet

Vi kan reagera på olika sätt när vi upplever utanförskap, mobbning och känslan av att vara misslyckad eller bortglömd av människor och Gud. Gudsrelationen kan lätt bli avvaktande och kall, så att vi sluter oss och gör våra hjärtan hårda för att skydda oss och försöka vara starka. Då blir gudstjänsten och bönen snart ganska tom, likgiltig och präglad av ett avstånd utan förväntan på gensvar från Gud. Men Hanna reagerar annorlunda. Hon går i närkamp, ensam inför Herren i templet, och kastar all sin förtvivlan, sina känslor och sitt lidande på Gud i bön. Ärligt, naket och ödmjukt. Hon vill bevara sitt hjärta mjukt inför Gud och komma med sin smärta i bön till den gode, som hon nu inser är hennes enda hopp för att få en son. På samma sätt kan vi också få komma med allt i bön.

“Hon kastar all sin förtvivlan, sina känslor och sitt lidande på Gud i bön.”

Bönen – kraftfull möjlighet

Och där – på botten – ger Gud sin nåd och sitt hopp. Gud verkar vilja möta oss i situationer där vi har blivit helt hjälplösa och beroende av honom. Ur tårarna den där bönestunden föds en ny tro och tillit till Gud, att han kommer att svara. I närkampen med Gud i bön föds en visshet om Guds möjligheter i det omöjliga. Hanna går ut ur templet upprättad av Gud och uppmuntrad av prästen Eli. Ett år senare har hon fött Samuel, vars namn betyder ”Gud har hört”.