– Avsäg dig din tro! Pilbågarna är riktade mot mannens barn.
– Förneka din tro! Bågarna spänns.
Mannen öppnar munnen sakta och säger:
– Jag har bestämt mig för att följa Jesus, och det finns ingen återvändo.

Under slutet av 1800-talet gick det en kraftig väckelse i stora delar av Indien. Väckelsen följdes av ett oerhört hårt förtryck mot de kristna. De nykristna blev svårt förföljda och många mördades. Missionärerna – de flesta från Wales – var inriktade på norra Indien, där hinduismen var som starkast. Bland de mest fundamentalistiska hinduerna var detta föga populärt. Denna berättelse kommer från den indiska provinsen Assam, som ligger i den nordöstra delen av landet.

Ett brutalt öde…

Det fanns där en familj som hade tagit emot Jesus. Familjen, som bestod av en man, hans fru och deras två barn, hade även låtit döpa sig. De hinduiska ledarna i byn var inte nöjda med detta och ville statuera ett exempel av mannen. De konfronterade honom med pilbågarna höjda.

På grund av mannen och hans familjs vittnesbörd hade till och med byns ledare tagit emot Jesus.

Först hotade de mannen med att hans barn skulle dö om han inte avsade sig sin tro. Detta besvarade mannen med orden: ”Jag har bestämt mig för att följa Jesus, och det finns ingen återvändo”. Inför ögonen på mannen och hans fru, blev deras barn mördade av byns ledare.  

Sedan hotade de med att mannens fru skulle gå samma öde till mötes om han inte förnekade sin tro. Mannens respons blev: ”Även om ingen följer med mig, så kommer jag fortfarande följa Jesus”. Mannens fru blev även hon genomborrad av pilar.

Hans sista ord vittnar om vad som är det allra viktigaste i livet, och vad som faktiskt håller även i döden.

Till slut hotade byns ledare mannen med att han själv skulle dö, ifall han inte lämnade Jesus. Orden: ”Världen må ligga bakom mig, men korset står fortfarande framför mig”, blev mannens sista. Även han dog den dagen.

…blev till välsignelse för många

Vittnen till denna händelse berättade detta för en Walesisk missionär i trakten. Han gick till byn och kunde då upptäcka att de som tidigare hade avrättat den kristna familjen, nu själva hade blivit kristna. På grund av mannen och hans familjs vittnesbörd hade till och med byns ledare tagit emot Jesus.

Mannens sista ord blev hymn

Denna berättelse blev känd bland Indiens kristna och när den nådde en känd evangelist, gjorde han en traditionell indisk hymn av mannens sista ord. Denna hymn spreds till andra länder och har översatts till olika språk. Den är mest känd på engelska där texten lyder:

I have decided to follow Jesus,
I have decided to follow Jesus,
I have decided to follow Jesus–
no turning back, no turning back.

Though none go with me, I still will follow,
though none go with me, I still will follow,
though none go with me, I still will follow,
no turning back, no turning back.

The cross before me, the world behind me,
The cross before me, the world behind me,
The cross before me, the world behind me,
no turning back, no turning back.

Vad säger detta till oss?

Den indiske mannens sista ord har gett oss en sång som handlar om att ta ställning. Hans sista ord vittnar om vad som är det allra viktigaste i livet, och vad som faktiskt håller även i döden. Berättelsen är förvisso brutal och kanske kan vara svår att omsätta i vår vardag här i Sverige, men poängen ligger i mannens tveklöshet. Vilken sida han stod på var inte ens en fråga. För honom fanns bara en väg att gå, om alternativet var att förneka Jesus – och denna överlåtelse och övertygelse får även vi be om i våra liv. När prövningen mötte honom, var han så pass rotad och övertygad att hans handlingar var en självklarhet för honom.

Vi kan förvisso vara ganska trygga som kristna i Sverige. Vi behöver inte vara rädda till liv och hälsa på grund av vår tro, men givetvis finns det även här ett utanförskap och många prövningar. Detta kan göra oss osäkra och få oss att känna oss små och dumma. Vi får sträva efter att bli lika rotade som den indiske mannen, vi får sträva efter att vårt ställningstagande och våra handlingar ska bli lika självklara för oss som för honom.