”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”  Matt 28:18–20

Vi brukar kalla den missionsbefallningen. Jesus säger detta i ett tal till lärjungarna innan han lämnar den här jorden. Det är verkligen en befallning som de får. Men den här befallningen gäller inte bara lärjungarna på Jesu tid, utan också oss som idag vill kalla oss Jesu lärjungar.

”Jag har fått all makt i himlen och på jorden…” Jesus börjar med att berätta sin egen position. Han är den som har fått all makt och det betyder att han kan göra precis vad han vill. Det är därför han kan fortsätta i sitt tal…

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” Det är på grund av att Jesus fått all makt som han befaller oss att gå. ”Gå därför ut.” Inte på grund av oss själva och vad vi kan prestera, utan på grund av honom och hans position. Men vad menar då Jesus egentligen? Att alla som vill kalla sig hans lärjungar ska bli missionärer? Ja, det tror jag. Missionera kan vi göra var som helst, när som helst. Det behöver inte vara i Sydamerika eller i Afrika, utan på den plats som vi befinner oss i livet. I skolan, på arbetsplatsen, på träningen, i orkestern och så vidare. Och det bästa är att anledningen till att vi över huvud taget fått befallningen att missionera, är att Jesus fått all makt. Det är därför han sänder ut oss och därför kan vi lita helt på att han har kontrollen. Tänk att Jesus vågar sända ut och använda oss, fastän han vet att vi så ofta sviker. En bra mästare kan använda trasiga och slitna redskap.

Till sist i texten kommer det allra bästa. Där kommer löftet: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Nu faller bitarna verkligen på plats. Han som är allsmäktig befaller oss att gå ut, trots att vi är trasiga redskap, eftersom han själv ska vara med. Mästaren går själv med och har ansvaret! Det är därför han vågar befalla oss och därför kan vi också våga gå. Herren ger alltså ett löfte när han kallar oss om att själv vara närvarande, och det kan vi se exempel på vid flera tillfällen i bibelns historia. När Jeremia kallas till profet och får en befallning att gå vart Gud än sänder honom, ger Herren inte bara befallningen utan säger också: ”Jag är med dig för att rädda dig.” (Jer 1:4–10) Eller när Mose blir kallad av Gud att föra Israels folk ut ur Egypten och Mose protesterar och undrar varför just han får en sådan uppgift. Det Gud svarar då är: ”Jag är med dig.” (2Mos 3:12) Det räcker! Vi människor behöver inte komma med något i egen kraft. Eftersom Herren har all makt och eftersom han har lovat att vara med till tidens slut, kan vi våga ta missionsbefallningen på allvar. ”Jag har fått all makt… Gå därför ut… Jag är med dig!”

Bön
Herre, tack för att du som har all makt i himmel och på jord vill använda oss som dina redskap. Ge oss frimodighet att gå ut i världen och berätta om dig för andra. Tack för att du har lovat att gå med alla dagar. Amen.

Frida Persson