Många kristna kämpar med en känsla av att inte vara en tillräckligt bra kristen. Hur de än gör tycker de aldrig att de har gjort nog. Men måste det vara så?

Världsmästare i Guds-tjänst

Han hade satsat hela sitt liv på att tjäna Gud. Dag och natt tänkte han på Gud och timme efter timme läste han Guds ord för att kunna det så bra att han aldrig skulle bryta mot en enda av Guds regler. Inte bara en dag i veckan, utan många gånger, samlades han med andra troende för att söka Gud i bön och lovsång. Han gjorde till och med långa resor för att få de troende att ta sin tro på större allvar. På många sätt kan man säga att han var urtypen för hur en riktig gudsman ska vara, och själv tänkte han att om livet med Gud var en tävling så hade han nog vunnit högsta vinsten.

Men lite senare i livet skrev han så här: Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust … för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus (Fil 3:7-8). Han hette Paulus, och hade tidigare varit den mest hängivne utövaren av sin judiska tro som man kunde tänka sig. Han hade satsat allt på att tjäna Gud, tills han slutligen insåg att ingen av hans ansträngningar hade lett honom närmare Gud. Plötsligt mötte han Jesus som gav honom en ny inriktning och han förstod att han inte längre behövde följa den judiska lagen för att vinna pluspoäng inför Gud. Han fann vila i evangeliet.

Kristen på 1500-talet

1500 år senare gjorde en annan man en liknande erfarenhet. Han fastade dag och natt, bad och bokstavligen slog sin kropp till lydnad för att i allt kunna göra Guds vilja. Han kunde nästan alla kyrkans böner, trosbekännelser och bibeltexter utantill och hade lämnat sin egen karriär och tankar på familjeliv för ett liv i kloster. Men han upplevde det inte som att någon av alla hans goda gärningar förde honom närmare Gud. Han kände sig snarare långt borta ifrån honom. Då läste han vad Paulus hade skrivit. Och han förstod plötsligt att hans iver att följa kyrkans lagar, böneordningar, högtider och traditioner faktiskt inte hade fört honom närmare Gud. Martin Luther – som han hette – förstod nu att närheten till Gud är en gåva som man inte kan förtjäna. En gåva som ges av nåd, helt oberoende av religiösa gärningar. Han fann vila i evangeliet.

Är du tillräckligt kristen?

Kanske bär du som sitter och läser denna artikel på liknande erfarenheter. Du har satsat ditt liv på Gud. Du läser Bibeln varje dag. Du går i kyrkan inte bara en utan flera gånger i veckan. Du ber, du fastar, du åker på alla läger och försöker att i allt lyda och tjäna Gud. Inget av detta behöver förstås vara fel. Men någonstans kanske du ibland märker en kramp. En känsla av att du inte är en tillräckligt bra kristen. Du gör aldrig nog. ”Gud” förknippar du ibland med hårt tjänande eller kanske rent av slaveri.

Som barn drivs du istället av tacksamhet till den far som du vet älskar dig oavsett vad du gör.

Men Gud är ingen slavdrivare. Han är en fader. En god pappa. Jo, visst vill han att du ska tjäna honom – men inte som en slav utan som ett barn. En slav drivs av rädsla för att inte duga. Som barn drivs du i stället av tacksamhet till den far som du vet älskar dig oavsett vad du gör.

Problemet: Orimliga krav

På Jesus tid försökte de så kallade fariséerna göra allt de kunde för att få folk att leva efter alla Guds bud. Det är ju inget fel med det, men problemet var att deras egen tradition och tolkning av Guds bud (som gick längre än Bibelns egna ord) blev ett jobbigt ”måste” för judarna som de inte lyckades leva upp till (Luk 11:46). De lade till extra små regler som de tyckte att judarna borde följa för att vara riktigt bra judar. Men Jesus tillrättavisade fariséerna för att de lade så många orimliga och onödiga krav på folket och sade så här: Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila (Matt 11:28). Ett liv med Jesus är inget problemfritt liv – det kan tvärtom framkalla omgivningens hat och förföljelse och kosta dig allt – men det leder till en vila på det viset att du inte behöver slava under meningslösa levnadsregler för att känna dig god. Känslan av att vara tillräcklig kommer i stället från att du vet att Jesus har betalat priset för dina synder och att du nu är accepterad av Gud.

Lösningen: Rätta motiv

Hur vet jag då om jag tjänar Gud eller om jag är slav under mitt eget dåliga samvete? Fundera på varför du gör det du gör. Går du till kyrkan för att känna dig duktig eller för att du vill möta Gud? Ber du för att du ”borde” eller för att du längtar efter ett specifikt bönesvar och tror att Gud kommer att ge dig det om du kommer till honom? Läser du Bibeln därför att det står i bibelläsningsplanen att du måste det eller därför att du har märkt att bibelläsningen har varit givande för dig? Om du lever som kristen därför att du känner dig tvingad till det kommer du nog inte att få så mycket ut av det. Kvar blir endast en känsla av fördömelse för att du inte lyckas göra allting rätt.

”Förr jag välvde stora planer
under kamp och bön och svett.
Nu jag lever i den gärning
Som min frälsare berett.”

Jag har ofta sökt, o Herre (Okänd eng. förf. Sv: E.H. Persson)

Är det då inte rätt och bra att sträva efter bättring och att hålla Guds bud i sitt kristna liv? Jo, absolut! Hela vårt mål som kristna är att bli mer lika Jesus. Men kan vi vinna minsta lilla av Guds gillande genom alla dessa ansträngningar? Nej, för Guds kärlek till oss är en gåva som inte baseras på våra prestationer. Din relation till Gud kan aldrig bli bra genom vad du gör för honom – den kan bara bli bra genom vad Jesus redan har gjort för dig!

En ny vila

Människan har en benägenhet att genom offer, goda gärningar, böner och riter försöka nå en perfekt nivå av godhet, vare sig man är ateist, hindu, muslim eller till och med kristen. Men all den kraft som vi lägger på detta är förspilld energi och grundar sig ofta på en missuppfattning om vad vi tror att Gud kräver för att vi ska vara välkomna till honom. Jesus har redan öppnat vägen för dig direkt in i Guds famn – det enda du behöver göra är att i tro krypa upp i hans famn. Där finner du vila från alla de ansträngningar som du har gjort för att vinna Guds gillande. Där finner du Jesus som välkomnar dig med orden ”Jag har redan gjort allt för dig!”.

Foto: www.unsplash.com / Dan Gold
DELA
Föregående artikelGud svarar på bön!
Nästa artikel13 reasons why NOT