Fallen: A gospel record for sinners

Kanske har du sett hollywoodskådisen Dennis Quaid i gamla filmklassiker som Hajen och Föräldrafällan. Nu har han släppt ett lovsångsalbum – Fallen: A gospel record for sinners – för att lyfta fram den kristna tron som hjälpte honom att komma vidare från ett liv i missbruk. Quaid växte upp i en kristen familj men Gud fick ingen djupare betydelse för honom förrän han långt senare i livet insåg att han hade problem och behövde bli fri. Då blev Gud och Bibeln avgörande.

Albumet är influerat av gospel och country och innehåller både tolkningar av välkända sånger som Amazing grace och What a friend we have in Jesus, och nyskrivna texter som utgår från Quaids egen resa med Gud, från fångenskap till frihet. Han beskriver hur vi alla letar efter glädje och något att fylla livets tomrum med, men att vi i själva verket bara får den djupaste glädjen som en gåva genom relationen med Gud. Lyssna och låt dig inspireras att söka Gud!